COECO TV Facebook Estadístiques Subscriu-teEstadístiques web Entra al correu de l'empresa Mapa web - Avís legal

Qualitat


La cooperativa, és conscient que la qualitat de les seves obres és primordial per a la continuïtat de les seves activitats, per tant, assumeix la responsabilitat de definir, implantar i mantenir una Política de Qualitat.

 

Diferenciem 3 principis bàsics que establiran la qualitat dels treballs de COECO:

1. La qualitat de la feina executada segons l'encàrrec del client i o el projecte.

2. La qualitat dels materials i tecnologies utilitzades tenint en compte el seu impacte en la natura i la salut de les persones.

3. La qualitat de les condicions laborals de les persones treballadores de l'obra i el seus materials.

Política de qualitat i medi ambient


Aquests principis és concreten en els següents punts de la Política de Qualitat de COECO:

1. Projectar, construir i instal·lar sota els principis de qualitat establerts per COECO.

2. Satisfer les necessitats del client

3. Adaptar-nos a les seves realitats econòmiques i laborals del client en la mesura de lo possible.

4. Garantir el compliment dels terminis d'execució de les obres.

5. Sensibilitzar i formar en els principis de qualitat establerts per COECO a les persones que intervenen en les obres i als nostres clients.

6. Optimitzar els recursos humans i materials de l'empresa.

7. Tenir en compte els principis de qualitat sempre que sigui necessària la contractació de serveis externs.

 


Innovació


COECO és una cooperativa que basa les seves solucions constructives en la tradició, la innovació i la creativitat. Les solucions òptimes exigeixen una forta cultura del coneixement i una mentalitat dinàmica i oberta al canvi.

 

Creiem que la competitivitat empresarial en l'actual marc econòmic es basa en l'ús òptim i creatiu dels recursos. En el sector de la construcció, prima la tècnica al servei de la societat i tant els avenços tecnològics com la recuperació de les solucions de l'arquitectura popular suposen un valor afegit.

 

Per tot això, COECO impulsa una cultura en la qual la innovació i la tradició són claus de la nostra política d'empresa.

Creixement Sostenible


La situació de col·lapse que estem vivint ens condueix a un canvi de model econòmic. El capitalisme condueix la nostra societat a l'esgotament dels recursos, la destrucció del planeta i la confrontació social, augmentant cada dia les desigualtats entre els que més tenen i la majoria de la població mundial.

 

Per aquest motiu mitjançant la cooperativa COECO pretenem participar en el moviment econòmic transformador que estableixi nous horitzons a l'economia popular. La nostra és una activitat que pretén millorar l'eficiència energètica i dels recursos utilitzats de les construccions i les instal·lacions. Amb l'objectiu que el decreixement necessari, per tal de garantir una economia respectuosa amb la natura i les persones, al que ens dirigim, sigui un decreixement que no afecti les necessitats bàsiques que ofereix l'hàbitat. Al mateix temps pretenem posar el nostre petit grà de sorra en la modernització de les tecnologies pel sector primari i secundari.

Prevenció de Riscos Laborals


Des dels seus inicis, COECO desenvolupa tots els seus projectes prevalent la seguretat i la prevenció de riscos laborals. Amb la participació activa de tots els socis de la cooperativa, qualsevol actuació s'efectua a partir d'una política activa en prevenció que comprèn la planificació, la dotació de mitjans i l'avaluació dels sistemes implantats.