Avis Legal

L'accés al portal de Disseny web - Jaume Pujol i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s'ofereixen des del portal de Disseny web - Jaume Pujol.

 

Validesa de la informació
La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització.
Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. Disseny web - Jaume Pujol es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment i, en aquest cas, entraran en vigor en el moment en què es publiquin i s'aplicaran a tots els usuaris del portal des d'aquesta data.
Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s'indiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant. Disseny web - Jaume Pujol es reserva el dret d'introduir modificacions i d'ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal de Disseny web - Jaume Pujol quan ho consideri oportú, així com d'impedir-ne o restringir-ne l'accés de manera temporal o permanent.

 

Política de privacitat i protecció de dades
Disseny web - Jaume Pujol ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar-ne, en la mesura del que sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.
Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari sobre el destinatari de la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, la identitat i l'adreça del responsable del fitxer, i la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.
A fi que la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errades, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El portal de Disseny web - Jaume Pujol, les pàgines que la formen i la informació o els elements que contenen aquestes pàgines, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Disseny web - Jaume Pujol és el titular.
Disseny web - Jaume Pujol no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o dels elements que contenen les pàgines del portal de Disseny web - Jaume Pujol quan la seva titularitat no correspongui a Disseny web - Jaume Pujol.

 

Responsabilitats

Disseny web - Jaume Pujol no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega o la utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de Disseny web - Jaume Pujol, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
Disseny web - Jaume Pujol no és responsable de la informació ni de la resta de continguts integrats als espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de Disseny web - Jaume Pujol mitjançant enllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, al portal de Disseny web - Jaume Pujol o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació ni els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Disseny web - Jaume Pujol, llevat que aquesta ho autoritzi expressament.
Disseny web - Jaume Pujol
no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de qualsevol tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través del portal de Disseny web - Jaume Pujol per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix grup, i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats amb el que s'acaba d'esmentar, es poden produir per:
- Absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència.
- Incompliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals.
- Incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació.
- Infracció dels drets dels consumidors i usuaris. Infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita. Infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la imatge de les persones.
- En general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin d'aplicació.

Disseny web - Jaume Pujol
tampoc assumeix cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:
- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Disseny web - Jaume Pujol.
- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
- Ús indegut o inadequat de les pàgines web de Disseny web - Jaume Pujol.
- Errades de seguretat o de navegació produïdes per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.


DISSENY WEB - Jaume Pujol ©

C/ Barcelona, 29 5è-3a
25600 BALAGUER (Lleida)

www.dw-jaumepujol.net
webmaster@dw-jaumepujol.net